Cercle républicain
Republikanischer Kreis

Lid worden

Alle versies van dit artikel: [Deutsch] [français] [Nederlands]

Lid worden van de Republikeinse Kring is aan geen enkele voorwaarde onderworpen, behalve natuurlijk
- het storten van uw jaarlijkse bijdrage van 15 € (20 € voor twee personen die onder hetzelfde dak leven) op onze rekening nr. IBAN BE74827085341707 (BIC ETHIBEBB) met de mededeling "uw naam + adres + lidgeld 2012";
- het bijtreden tot de grondbeginselen van de Republikeinse Kring zoals uitgedrukt in zijn statuten (art. 3):

Artikel 3

De CRK stelt zich tot doel de republikeinse waarden en de verschillende republikeinse staatsvormen te promoten met respect voor culturele specificiteiten. Hij pleit voor absolute gewetensvrijheid. Hij is gebaseerd op de Universele Verklaring van de rechten van de mens, op het humanisme van de Verlichting, op democratie en op de scheiding van Staat en kerken. Hij verwerpt racisme en autoritarisme. Hij verplicht er zich toe ernstig, wettig en geweldloos te ijveren voor de oprichting van de republiek in België volgens het model dat vrij en democratisch door de staatsburgers zal worden gekozen, met respect voor eenieder en in een geest van verdraagzaam­heid, vrede en openheid.

SPIP | sjabloon | | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0